Skip to main content

Publiczne

Biblioteka ARCHICLUB – Znaczniki otworów

By Opis dodatków, Publiczne

Znaczniki Okien, Drzwi, Świetlików (nowe obiekty)

Biblioteka Archiclubu zawiera zmodyfikowane znaczniki okien, drzwi i świetlików z możliwością sterowania całym projektem z jednego miejsca (ORM).
Korzystając ze znaczników z biblioteki Archiclubu możesz:

 • sterować wszystkimi znacznikami z poziomu Opcji reprezentacji modelu,
 • wykluczyć dowolną ilość znaczników i dowolną ilość parametrów i sterować nimi ręcznie,
 • możesz uzależnić ich zawartość oraz wygląd np. od skali lub fazy projektu zapisując własne schematy ORM,
 • ukryć znacznik na rzucie z zachowaniem jego parametrów,
 • pokazać dodatkowo wzniesienie parapetu od punktu 0 projektu,
 • zastąpić większą ilość parametrów dla styli w 2D.

Aby skorzystać ze znaczników musisz:

 • w oknie Ustawień wybranych Drzwi skierować się do panelu Znacznik wymiarowania (1) i z listy dostępnych wybrać znacznik o nazwie MVO Marker D (2),
 • w panelu Geometria znacznika ustawić wybrane parametry (3),
 • wybrać parametry do ustawiania globalnego (w ORM) korzystając z opcji zaznaczenia (4),
 • uruchomić okno Opcji reprezentacji modelu i edytować według potrzeb zestaw parametrów w zakładce Ustawienia znaczników otworów (5).

Biblioteka ARCHICLUB – WSC Strefa

By Opis dodatków, Publiczne

Metryka strefy — WSC Strefa (nowy obiekt)

Metryka WSC Strefa jest rozbudowanym obiektem znanym z dodatku Top Stamp. Została powiązana z Opcjami reprezentacji modelu dzięki czemu jej wyglądem oraz zawartością można sterować globalnie z jednego miejsca w programie.

Unikalne opcje dostępne dla strefy to:

 • powiązanie z Opcjami reprezentacji modelu,
 • możliwość wyświetlenia układu (m.in. w popularny krzyż),
 • opcja wstawienia graficznego znacznika, dzięki temu metryką można przenieść poza pomieszczenie i wskazać źródłową strefę.

Aby użyć metryki WSC Strefa należy:

 • uruchomić okno Kategorie stref z menu Opcje/Atrybuty elementów,
 • wybrać odpowiednią Kategorię strefy, dla której chcemy przyporządkować metrykę (1),
 • w pozycji Metryczka strefy (2) z listy wybrać WSC Strefa (3),
 • w projekcie wstawić strefę wybierając odpowiedni kategorię.

Metryka posiada możliwość wyświetlenia wskaźnika, który posiada modyfikowalne punkty aktywne.

Biblioteka ARCHICLUB – Paleta RAL

By Opis dodatków, Publiczne

Paleta RAL — Definicje Wykończeń (nowe obiekty, wyłącznie do Archicada 24)

Biblioteka Archiclubu zawiera kilkaset definicji z popularnej wśród projektantów palety RAL, przygotowane zostały w postaci jednego pliku BibliotekaArchiclub_RAL_CLASSIC_V1.lcf. Plik należy dodać do aktywnych bibliotek projektu poprzez Menedżera bibliotek. Definicje te ładowane są do projektu jako Wykończenia, z uwagi na spory zakres palety i wagę plików należy importować do projektu wybrane Wykończenia.
Aby zaimportować do projektu wybraną definicję RAL musisz:

 • otworzyć okno Rodzaje wykończenia z meny Opcje/Atrybuty elementów,
 • niezależnie od wybranego silnika renderingu kliknąć w przycisk Utwórz (1),
 • wybrać polecenie Nowe z katalogu (2),
 • z wyświetlonego okna wybrać folder Biblioteki zewnętrzne/RAL_Classic.lcf (3),
 • i w wybranym podfolderze kliknąć poniżej w podgląd z zapisanym kodem RAL (4),
 • kliknąć w przycisk OK (5) co spowoduje przeniesienie definicji z palety RAL do Wykończeń Archicada, od tego momentu definicja będzie dostępna na wszystkich listach atrybutów programu (6).

Biblioteka ARCHICLUB – Paleta NCS

By Opis dodatków, Publiczne

Paleta NCS — Definicje Wykończeń (nowe obiekty, wyłącznie do Archicada 24)

Biblioteka Archiclubu zawiera ponad tysiąc definicji z popularnej wśród projektantów palety NCS, przygotowane zostały w postaci jednego pliku BibliotekaArchiclub_NCS1950_V1.lcf. Plik należy dodać do aktywnych bibliotek projektu poprzez Menedżera bibliotek. Definicje te ładowane są do projektu jako Wykończenia, z uwagi na spory zakres palety i wagę plików należy importować do projektu wybrane Wykończenia.
Aby zaimportować do projektu wybraną definicję NCS musisz:

 • otworzyć okno Rodzaje wykończenia z meny Opcje/Atrybuty elementów,
 • niezależnie od wybranego silnika renderingu kliknąć w przycisk Utwórz (1),
 • wybrać polecenie Nowe z katalogu (2),
 • z wyświetlonego okna wybrać folder Biblioteki zewnętrzne/NCS1950.lcf (3),
 • i w wybranym podfolderze kliknąć poniżej w podgląd z zapisanym kodem NCS (4),
 • kliknąć w przycisk OK (5) co spowoduje przeniesienie definicji z palety NCS do Wykończeń Archicada, od tego momentu definicja będzie dostępna na wszystkich listach atrybutów programu (6).

Biblioteka ARCHICLUB – Ustawienia metryk stref

By Opis dodatków, Publiczne

Opcje Reprezentacji modelu — Ustawienia metryk stref

Strefy, które używają metryki WSC Strefa mogą być sterowane globalnie za pomocą ustawień w Opcjach reprezentacji modelu. Dzięki temu możemy:

 • Definiować grafikę wszystkich stref w projekcie w jednym miejscu.
 • Ustalać zawartość metryk dla całego projektu.
 • Dzięki zapisanym schematom ORM wyświetlać metryki w różny sposób dla różnych etapów projektu lub jego opracowań. Przykładowo, dla skali 1:50 metryka będzie wyświetlała więcej informacji a jej czcionki i rozmiar będą większe niż dla skali 1:100.

Aby skorzystać z opcji dostępnych w ORM musisz:

 • W pierwszej zakładce metryki strefy zaklikać wyświetlane opcje (1) dotyczące sterowania obiektem.
 • W Opcjach reprezentacji kliknąć strzałeczkę skierowaną w dół (2) i przystąpić do edycji ustawień (3).

Zwróć uwagę, że ustawienia metryki rozłożone są na wielu zakładkach, aby przyśpieszyć ich wybieranie możesz skorzystać z listy rozwijanej (4).

Biblioteka ARCHICLUB – Sterowanie znacznikami otworów

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

Biblioteka ARCHICLUB – Wymiarowanie dachu

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Wymiarowanie dachu

Obiekt Wymiarowanie dachu pozwala na opisanie dachów informacją dotyczącą jego kąta bądź liniami wzniesienia (wysokości). Informacje o kącie nachylenia można uzyskać w ten sposób również dla dowolnej połaci dachu wielospadowego. W przypadku znacznika wysokości otrzymamy graficzną informację na przykład o wysokości przydatnej dla obliczeń powierzchni na poddaszu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
 • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
 • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
 • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
 • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
 • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
 • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

Biblioteka ARCHICLUB – Poddasze nieocieplone

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Poddasze nieocieplone

Narzędzie Świetlik — Poddasze nieocieplone

Obiekt Poddasze nieocieplone działa podobnie do obiektu Okap nieocieplony, pozwala w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu łatwiej wymodelować dach nad nieocieplonym poddaszem. Zestaw parametrów pozwala na odcięcie warstw dachu na powierzchni w kształcie prostokąta bądź trapezu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy kalenicy dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Biblioteka ARCHICLUB – Okap nieocieplony

By Opis dodatków, Publiczne

Narzędzie Świetlik — Okap nieocieplony

Obiekt Okap nieocieplony pozwala w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu jedną połacią dachową można wymodelować dach ze wszystkimi warstwami wewnątrz budynku oraz nieocieplony okap na zewnątrz.
Obiekt wstawiamy podobnie za pomocą narzędzia Świetlik (opis jak w obróbce komina). Polecana procedura to wstawienie obiektu przy dolnej krawędzi dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Obiekt posiada bogaty zestaw opcji, między innymi:

 • definiowanie obrysu podcięcia za pomocą parametrów lub punktów aktywnych,
 • dodawanie powierzchni wzdłuż krawędzi szczytowej dachu,
 • ustawienie boku okapu pod wybranym kątem,
 • wycinanie na głębokość określoną w jednostkach modelu,
 • wycinanie do określonej warstwy struktury warstwowej dachu,
 • zastępowanie materiału wykończenia dla podcięcia
 • opcje wyświetlania obrysu w 3D oraz 2D.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy dolnej krawędzi dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Obiekt posiada bogaty zestaw opcji, między innymi:

 • definiowanie obrysu podcięcia za pomocą parametrów lub punktów aktywnych,
 • dodawanie powierzchni wzdłuż krawędzi szczytowej dachu,
 • ustawienie boku okapu pod wybranym kątem,
 • wycinanie na głębokość określoną w jednostkach modelu,
 • wycinanie do określonej warstwy struktury warstwowej dachu,
 • zastępowanie materiału wykończenia dla podcięcia,
 • opcje wyświetlania obrysu w 3D oraz 2D.