Skip to main content

Publiczne

Biblioteka ARCHICLUB – Znaczniki otworów

By Opis dodatków, Publiczne

Znaczniki Okien, Drzwi, Świetlików (nowe obiekty)

Biblioteka Archiclubu zawiera zmodyfikowane znaczniki okien, drzwi i świetlików z możliwością sterowania całym projektem z jednego miejsca (ORM).
Korzystając ze znaczników z biblioteki Archiclubu możesz:

 • sterować wszystkimi znacznikami z poziomu Opcji reprezentacji modelu,
 • wykluczyć dowolną ilość znaczników i dowolną ilość parametrów i sterować nimi ręcznie,
 • możesz uzależnić ich zawartość oraz wygląd np. od skali lub fazy projektu zapisując własne schematy ORM,
 • ukryć znacznik na rzucie z zachowaniem jego parametrów,
 • pokazać dodatkowo wzniesienie parapetu od punktu 0 projektu,
 • zastąpić większą ilość parametrów dla styli w 2D.

Aby skorzystać ze znaczników musisz:

 • w oknie Ustawień wybranych Drzwi skierować się do panelu Znacznik wymiarowania (1) i z listy dostępnych wybrać znacznik o nazwie MVO Marker D (2),
 • w panelu Geometria znacznika ustawić wybrane parametry (3),
 • wybrać parametry do ustawiania globalnego (w ORM) korzystając z opcji zaznaczenia (4),
 • uruchomić okno Opcji reprezentacji modelu i edytować według potrzeb zestaw parametrów w zakładce Ustawienia znaczników otworów (5).

Biblioteka ARCHICLUB – WSC Strefa

By Opis dodatków, Publiczne

Metryka strefy — WSC Strefa (nowy obiekt)

Metryka WSC Strefa jest rozbudowanym obiektem znanym z dodatku Top Stamp. Została powiązana z Opcjami reprezentacji modelu dzięki czemu jej wyglądem oraz zawartością można sterować globalnie z jednego miejsca w programie.

Unikalne opcje dostępne dla strefy to:

 • powiązanie z Opcjami reprezentacji modelu,
 • możliwość wyświetlenia układu (m.in. w popularny krzyż),
 • opcja wstawienia graficznego znacznika, dzięki temu metryką można przenieść poza pomieszczenie i wskazać źródłową strefę.

Aby użyć metryki WSC Strefa należy:

 • uruchomić okno Kategorie stref z menu Opcje/Atrybuty elementów,
 • wybrać odpowiednią Kategorię strefy, dla której chcemy przyporządkować metrykę (1),
 • w pozycji Metryczka strefy (2) z listy wybrać WSC Strefa (3),
 • w projekcie wstawić strefę wybierając odpowiedni kategorię.

Metryka posiada możliwość wyświetlenia wskaźnika, który posiada modyfikowalne punkty aktywne.

Biblioteka ARCHICLUB – Paleta RAL

By Opis dodatków, Publiczne

Paleta RAL — Definicje Wykończeń (nowe obiekty, wyłącznie do Archicada 24)

Biblioteka Archiclubu zawiera kilkaset definicji z popularnej wśród projektantów palety RAL, przygotowane zostały w postaci jednego pliku BibliotekaArchiclub_RAL_CLASSIC_V1.lcf. Plik należy dodać do aktywnych bibliotek projektu poprzez Menedżera bibliotek. Definicje te ładowane są do projektu jako Wykończenia, z uwagi na spory zakres palety i wagę plików należy importować do projektu wybrane Wykończenia.
Aby zaimportować do projektu wybraną definicję RAL musisz:

 • otworzyć okno Rodzaje wykończenia z meny Opcje/Atrybuty elementów,
 • niezależnie od wybranego silnika renderingu kliknąć w przycisk Utwórz (1),
 • wybrać polecenie Nowe z katalogu (2),
 • z wyświetlonego okna wybrać folder Biblioteki zewnętrzne/RAL_Classic.lcf (3),
 • i w wybranym podfolderze kliknąć poniżej w podgląd z zapisanym kodem RAL (4),
 • kliknąć w przycisk OK (5) co spowoduje przeniesienie definicji z palety RAL do Wykończeń Archicada, od tego momentu definicja będzie dostępna na wszystkich listach atrybutów programu (6).

Biblioteka ARCHICLUB – Paleta NCS

By Opis dodatków, Publiczne

Paleta NCS — Definicje Wykończeń (nowe obiekty, wyłącznie do Archicada 24)

Biblioteka Archiclubu zawiera ponad tysiąc definicji z popularnej wśród projektantów palety NCS, przygotowane zostały w postaci jednego pliku BibliotekaArchiclub_NCS1950_V1.lcf. Plik należy dodać do aktywnych bibliotek projektu poprzez Menedżera bibliotek. Definicje te ładowane są do projektu jako Wykończenia, z uwagi na spory zakres palety i wagę plików należy importować do projektu wybrane Wykończenia.
Aby zaimportować do projektu wybraną definicję NCS musisz:

 • otworzyć okno Rodzaje wykończenia z meny Opcje/Atrybuty elementów,
 • niezależnie od wybranego silnika renderingu kliknąć w przycisk Utwórz (1),
 • wybrać polecenie Nowe z katalogu (2),
 • z wyświetlonego okna wybrać folder Biblioteki zewnętrzne/NCS1950.lcf (3),
 • i w wybranym podfolderze kliknąć poniżej w podgląd z zapisanym kodem NCS (4),
 • kliknąć w przycisk OK (5) co spowoduje przeniesienie definicji z palety NCS do Wykończeń Archicada, od tego momentu definicja będzie dostępna na wszystkich listach atrybutów programu (6).

Biblioteka ARCHICLUB – Ustawienia metryk stref

By Opis dodatków, Publiczne

Opcje Reprezentacji modelu — Ustawienia metryk stref

Strefy, które używają metryki WSC Strefa mogą być sterowane globalnie za pomocą ustawień w Opcjach reprezentacji modelu. Dzięki temu możemy:

 • Definiować grafikę wszystkich stref w projekcie w jednym miejscu.
 • Ustalać zawartość metryk dla całego projektu.
 • Dzięki zapisanym schematom ORM wyświetlać metryki w różny sposób dla różnych etapów projektu lub jego opracowań. Przykładowo, dla skali 1:50 metryka będzie wyświetlała więcej informacji a jej czcionki i rozmiar będą większe niż dla skali 1:100.

Aby skorzystać z opcji dostępnych w ORM musisz:

 • W pierwszej zakładce metryki strefy zaklikać wyświetlane opcje (1) dotyczące sterowania obiektem.
 • W Opcjach reprezentacji kliknąć strzałeczkę skierowaną w dół (2) i przystąpić do edycji ustawień (3).

Zwróć uwagę, że ustawienia metryki rozłożone są na wielu zakładkach, aby przyśpieszyć ich wybieranie możesz skorzystać z listy rozwijanej (4).

Biblioteka ARCHICLUB – Sterowanie znacznikami otworów

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

Biblioteka ARCHICLUB – Wymiarowanie dachu

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Wymiarowanie dachu

Obiekt Wymiarowanie dachu pozwala na opisanie dachów informacją dotyczącą jego kąta bądź liniami wzniesienia (wysokości). Informacje o kącie nachylenia można uzyskać w ten sposób również dla dowolnej połaci dachu wielospadowego. W przypadku znacznika wysokości otrzymamy graficzną informację na przykład o wysokości przydatnej dla obliczeń powierzchni na poddaszu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
 • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
 • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
 • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
 • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
 • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
 • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

Biblioteka ARCHICLUB – Poddasze nieocieplone

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Poddasze nieocieplone

Narzędzie Świetlik — Poddasze nieocieplone

Obiekt Poddasze nieocieplone działa podobnie do obiektu Okap nieocieplony, pozwala w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu łatwiej wymodelować dach nad nieocieplonym poddaszem. Zestaw parametrów pozwala na odcięcie warstw dachu na powierzchni w kształcie prostokąta bądź trapezu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy kalenicy dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.