Publiczne

Poznaj korzyści ARCHICLUB

By Publiczne

Członkami ARCHICLUBu mogą zostać posiadacze aktualnej, komercyjnej wersji programu Archicad bądź osoby decydujące się na zakup Archicada z jednoczesnym przystąpieniem do ARCHICLUBu.

Read More

ARCHICLUB 2021.1.1 – Drzwi z kratką

By Opis dodatków, Publiczne

Narzędzie Drzwi — Drzwi z kratką (nowy obiekt, tylko wersja Archicad 24)

Dwa obiekty znane ze standardowej biblioteki Archicada i najczęściej wykorzystywane w projektach zostały wyposażone w zestaw dodatkowych parametrów, które szybko pozwolą zdefiniować wymiary i kształty kratki wentylacyjnej oraz ustawić różne klamki z dwóch stron skrzydła.

Aby uruchomić dodatkowe parametry należy w Ustawieniach Drzwi przejść do zakładki Nawiewnik (1) i zaznaczyć tą opcję wyboru (2).

Drzwi posiadają dodatkowe opcje wyboru, których nie ma w standardowych obiektach biblioteki Archicada — możliwość zdefiniowania kratki wentylacyjnej lub podcięcia skrzydła, w dodatku w kilku różnych typach.

Aby wybrać właściwy typ wentylacji wybierz jego umiejscowienie w drzwiach z listy rozwijanej (3) a następnie typ na liście (4). Poniższy zrzut przedstawia 8 sparametryzowanych typów wentylacji dostępnych dla skrzydła drzwi, zarówno wymiary jak i wykończenia definiujemy w zmieniających się panelach Interfejsu:

Nawiewniki posiadają też rozbudowane możliwości wyświetlania symbolu 2D, dostępne są parametry:

 • wybory jednego typu symbolu z dostępnych pięciu (4),
 • pióra symbolu (5),
 • orientacji symbolu (6),
 • miejsca wstawienia symbolu (7),
 • wyboru skali dla których symbol zostanie wyświetlony (8).

Nawiewnik wentylacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać odpowiednią powierzchnię (szczególnie trudno uzyskać ją korzystając z tulei). Obiekt drzwi posiada parametr, który szybko pozwoli sprawdzić czy dobrane zostały odpowiednie wymiary! Aby skorzystać ze sprawdzania powierzchni naprowadź myszkę nad ikonkę wykrzyknika:

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych dostępny jest dodatkowy parametr pozwalający zdefiniować nawiewnik dla wybranego skrzydła lub równocześnie dla obu (9).

Dla zmodyfikowanych drzwi dostępne są również dwie dodatkowe opcje:

 • możliwość definiowania innej klamki wewnątrz niż na zewnątrz w panelu Klamka i cokół (1 i 2),
 • wyświetlanie symbolu klamki na rzucie (3).

ARCHICLUB 2021.1.1 – Etykieta warstw linie

By Opis dodatków, Publiczne

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie (nowa wersja)

Etykieta warstw linie to obiekt, który pozwala w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Aby użyć obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta warstw linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia symbolu etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak znacznie mniejszy zestaw możliwości.
Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

Panele z ustawieniami etykiety:

ARCHICLUB 2021.1.1 – Etykieta wysokości

By Opis dodatków, Publiczne

Narzędzie Etykieta — Etykieta wysokości

Etykieta wysokości pozwala na dodanie dwóch wymiarów dla kot wysokościowych, które mogą zostać przyporządkowane do elementów typu strop, ściana, stopnica, belka, słup. Wymiary można odnosić do kilku poziomów elementu (np. dołu elementu, góry konstrukcji) oraz względem poziomów ustawionych w preferencjach projektu (np. do poziomu morza).

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Wysokości,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Etykieta – Kota wysokościowa,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Strzałka wejścia

By Opis dodatków, Publiczne

Etykieta – Strzałka wejścia (nowy obiekt)

Etykieta pozwala na szybkie i automatyczne oznaczenie wejścia do lokalu lub pomieszczenia, w którym znajduje się strefa. Informacje wyświetlane w etykiecie pochodzą z wcześniej umieszczonej strefy, ale etykietę wstawiamy w połączeniu do ściany lub drzwi powiązanych ze strefą. Po zmianach dokonanych w powiązanej strefie etykieta zostanie automatycznie zaktualizowana. Za pomocą etykiety możesz:

 • wstawić strzałkę wybierając jeden z czterech dostępnych symboli,
 • wyświetlić jedną z czterech informacji dostępnych w strefie (np. numer pomieszczenia),
 • przełączyć połączenie etykiety do innej strefy (np. w drzwiach),
 • odbić orientację strzałki,
 • automatycznie przeedytować (skrócić) wyświetlany tekst,
 • zmienić wypełnienie i pióro dla symbolu 2D.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Uniwersalna etykieta Wykończeń

By Opis dodatków, Publiczne

Narzędzie Etykieta — Uniwersalna etykieta Wykończeń (nowa wersja)

Etykieta ta pozwala na pokazanie informacji o użytych Wykończeniach dla obiektów bibliotecznych.
Aby użyć obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta uniwersalna,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Uniwersalna etykieta wykończeni ze specyficznym zestawem parametrów,
 • z listy rozwijanej wybierz, którą część obiektu chcesz opisać etykietą i zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany obiekt,

p6amiętaj, aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Poza dostępnymi parametrami na liście rozwijanej można opisać dowolny parametr obiektu bibliotecznego. Wybierz opcję Wpisany parametr i wprowadź jego nazwę poniżej (wymaga wiedzy o skryptach GDL).

ARCHICLUB 2021.1.1 – Minimalny odstęp

By Opis dodatków, Publiczne

Minimalny odstęp — zmodyfikowane obiekty (nowe obiekty, tylko wersja Archicad 24)

Biblioteka Archiclubu zawiera 6 zmodyfikowanych obiektów do wyposażania łazienek, które posiadają parametry minimalnego odstępu zgodnego z Warunkami technicznymi.
Aby ustawić minimalny odstęp zgodny z obowiązującymi przepisami należy:

 • wybierz zmodyfikowany obiekt znajdujący się w folderze Łazienki – odstępy minimalne (1),
 • skieruj się do panelu Minimalny odstęp i zdefiniuj jego wymiary (2),
 • w Opcjach reprezentacji modelu włącz wyświetlanie Minimalnego odstępu w panelu (3),
 • edytuj parametry dotyczące grafiki w panelu Ustawienia elementów bibliotecznych w ORM.

ARCHICLUB 2021.1.1 – SnakePD

By Opis dodatków, Publiczne

Narzędzie Obiekt — SnakePD

Narzędzie SnakePD to obiekt, który na narysowanej ścieżce tworzy obiekt o dowolnym przekroju. Przekrój może zostać zdefiniowany graficznie w obiekcie lub zostać wybrany z listy Profili złożonych. Element tworzony obiektem posiada bogaty zestaw parametrów, który pozwala sterować widocznością krawędzi skręcać profil w dowolnej płaszczyźnie.

Korzystając z obiektu można łatwo wymodelować np. gzymsy, drogę o dowolnym profilu, skomplikowany profil konstrukcji stalowej.