Publiczne

Poznaj korzyści ARCHICLUB

By Publiczne

Członkami ARCHICLUBu mogą zostać posiadacze aktualnej, komercyjnej wersji programu Archicad bądź osoby decydujące się na zakup Archicada z jednoczesnym przystąpieniem do ARCHICLUBu.

Read More

ARCHICLUB 2020.1 – Obróbka komina prostokątna

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Obróbka komina prostokątna

Narzędzie Świetlik — Obróbka komina prostokątna

Dzięki obiektowi Obróbka komina prostokątna jednym kliknięciem możesz wstawić zestaw obróbek blacharskich na obrysie prostokąta, przykładowo, aby wymodelować wykończenie komina.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obróbka zostanie wstawiona.

Obróbka posiada opcję Łączenie w kalenicy do innej obróbki, która pozwala na wymodelowanie wykończenia dla otworu w dwóch połaciach dachowych.

ARCHICLUB 2020.1 – Obróbka komina okrągła

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Obróbka komina okrągła

Narzędzie Świetlik — Obróbka komina okrągła

Dzięki obiektowi Obróbka komina okrągła jednym kliknięciem możesz wstawić zestaw obróbek blacharskich na obrysie koła.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę,
 • po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obróbka zostanie wstawiona.

Obróbka posiada opcję Łączenie w kalenicy do innej obróbki, która pozwala na wymodelowanie wykończenia dla otworu w dwóch połaciach dachowych. W modelu 3D pojawi się dodatkowy punkt aktywny, który pozwoli zdefiniować zakres obróbki na okręgu.

ARCHICLUB 2020.1 – Okap nieocieplony

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Okap nieocieplony

Narzędzie Świetlik — Okap nieocieplony

Dzięki obiektowi Okap nieocieplony możesz w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu jedną połacią dachową możesz wymodelować dach ze wszystkimi warstwami wewnątrz budynku oraz nieocieplony okap na zewnątrz.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy dolnej krawędzi dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Obiekt posiada bogaty zestaw opcji, między innymi:

 • definiowanie obrysu podcięcia za pomocą parametrów lub punktów aktywnych,
 • dodawanie powierzchni wzdłuż krawędzi szczytowej dachu,
 • ustawienie boku okapu pod wybranym kątem,
 • wycinanie na głębokość określoną w jednostkach modelu,
 • wycinanie do określonej warstwy struktury warstwowej dachu,
 • zastępowanie materiału wykończenia dla podcięcia,
 • opcje wyświetlania obrysu w 3D oraz 2D.

ARCHICLUB 2020.1 – Poddasze nieocieplone

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Poddasze nieocieplone

Narzędzie Świetlik — Poddasze nieocieplone

Obiekt Poddasze nieocieplone działa podobnie do obiektu Okap nieocieplony, pozwala w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu łatwiej wymodelować dach nad nieocieplonym poddaszem. Zestaw parametrów pozwala na odcięcie warstw dachu na powierzchni w kształcie prostokąta bądź trapezu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy kalenicy dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

ARCHICLUB 2020.1 – Wymiarowanie dachu

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Wymiarowanie dachu

Narzędzie Świetlik — Wymiarowanie dachu

Dzięki obiektowi Wymiarowanie dachu możesz opisać dach informacją dotyczącą jego kąta bądź liniami wzniesienia (wysokości). Informacje o kącie nachylenia można uzyskać w ten sposób również dla dowolnej połaci dachu wielospadowego. W przypadku znacznika wysokości otrzymamy graficzną informację na przykład o wysokości przydatnej dla obliczeń powierzchni na poddaszu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
 • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
 • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
 • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

ARCHICLUB 2020.1 – Uniwersalna etykieta Wykończeń

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Uniwersalna etykieta Wykończeń

Narzędzie Etykieta — Uniwersalna etykieta Wykończeń

Dzięki obiektowi Uniwersalna etykieta wykończeń możesz pokazać informacje o użytych Wykończeniach dla obiektów bibliotecznych.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Uniwersalna,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Uniwersalna Etykieta Wykończeń ze specjalnym zestawem parametrów,
 • z listy rozwijanej wybierz, którą część obiektu chcesz opisać etykietą i zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany obiekt,
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Poza dostępnymi parametrami na liście rozwijanej można opisać dowolny parametr obiektu bibliotecznego. Wybierz opcję Wpisany parametr i wprowadź jego nazwę poniżej.

ARCHICLUB 2020.1 – Etykieta warstw linie

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.