Skip to main content

Metryka strefy — WSC Strefa (nowy obiekt)

Metryka WSC Strefa jest rozbudowanym obiektem znanym z dodatku Top Stamp. Została powiązana z Opcjami reprezentacji modelu dzięki czemu jej wyglądem oraz zawartością można sterować globalnie z jednego miejsca w programie.

Unikalne opcje dostępne dla strefy to:

  • powiązanie z Opcjami reprezentacji modelu,
  • możliwość wyświetlenia układu (m.in. w popularny krzyż),
  • opcja wstawienia graficznego znacznika, dzięki temu metryką można przenieść poza pomieszczenie i wskazać źródłową strefę.

Aby użyć metryki WSC Strefa należy:

  • uruchomić okno Kategorie stref z menu Opcje/Atrybuty elementów,
  • wybrać odpowiednią Kategorię strefy, dla której chcemy przyporządkować metrykę (1),
  • w pozycji Metryczka strefy (2) z listy wybrać WSC Strefa (3),
  • w projekcie wstawić strefę wybierając odpowiedni kategorię.

Metryka posiada możliwość wyświetlenia wskaźnika, który posiada modyfikowalne punkty aktywne.