Skip to main content

ARCHICLUB 2020.1 - Wymiarowanie dachu

Obiekt Wymiarowanie dachu pozwala na opisanie dachów informacją dotyczącą jego kąta bądź liniami wzniesienia (wysokości). Informacje o kącie nachylenia można uzyskać w ten sposób również dla dowolnej połaci dachu wielospadowego. W przypadku znacznika wysokości otrzymamy graficzną informację na przykład o wysokości przydatnej dla obliczeń powierzchni na poddaszu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
  • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
  • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
  • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
  • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
  • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
  • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.