Skip to main content

Znaczniki Okien, Drzwi, Świetlików (nowe obiekty)

Biblioteka Archiclubu zawiera zmodyfikowane znaczniki okien, drzwi i świetlików z możliwością sterowania całym projektem z jednego miejsca (ORM).
Korzystając ze znaczników z biblioteki Archiclubu możesz:

  • sterować wszystkimi znacznikami z poziomu Opcji reprezentacji modelu,
  • wykluczyć dowolną ilość znaczników i dowolną ilość parametrów i sterować nimi ręcznie,
  • możesz uzależnić ich zawartość oraz wygląd np. od skali lub fazy projektu zapisując własne schematy ORM,
  • ukryć znacznik na rzucie z zachowaniem jego parametrów,
  • pokazać dodatkowo wzniesienie parapetu od punktu 0 projektu,
  • zastąpić większą ilość parametrów dla styli w 2D.

Aby skorzystać ze znaczników musisz:

  • w oknie Ustawień wybranych Drzwi skierować się do panelu Znacznik wymiarowania (1) i z listy dostępnych wybrać znacznik o nazwie MVO Marker D (2),
  • w panelu Geometria znacznika ustawić wybrane parametry (3),
  • wybrać parametry do ustawiania globalnego (w ORM) korzystając z opcji zaznaczenia (4),
  • uruchomić okno Opcji reprezentacji modelu i edytować według potrzeb zestaw parametrów w zakładce Ustawienia znaczników otworów (5).