Skip to main content

ARCHICLUB 2020.1 - Poddasze nieocieplone

Narzędzie Świetlik — Poddasze nieocieplone

Obiekt Poddasze nieocieplone działa podobnie do obiektu Okap nieocieplony, pozwala w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu łatwiej wymodelować dach nad nieocieplonym poddaszem. Zestaw parametrów pozwala na odcięcie warstw dachu na powierzchni w kształcie prostokąta bądź trapezu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
  • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
  • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy kalenicy dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.