Skip to main content

Opcje Reprezentacji modelu — Ustawienia metryk stref

Strefy, które używają metryki WSC Strefa mogą być sterowane globalnie za pomocą ustawień w Opcjach reprezentacji modelu. Dzięki temu możemy:

  • Definiować grafikę wszystkich stref w projekcie w jednym miejscu.
  • Ustalać zawartość metryk dla całego projektu.
  • Dzięki zapisanym schematom ORM wyświetlać metryki w różny sposób dla różnych etapów projektu lub jego opracowań. Przykładowo, dla skali 1:50 metryka będzie wyświetlała więcej informacji a jej czcionki i rozmiar będą większe niż dla skali 1:100.

Aby skorzystać z opcji dostępnych w ORM musisz:

  • W pierwszej zakładce metryki strefy zaklikać wyświetlane opcje (1) dotyczące sterowania obiektem.
  • W Opcjach reprezentacji kliknąć strzałeczkę skierowaną w dół (2) i przystąpić do edycji ustawień (3).

Zwróć uwagę, że ustawienia metryki rozłożone są na wielu zakładkach, aby przyśpieszyć ich wybieranie możesz skorzystać z listy rozwijanej (4).