Skip to main content

Narzędzie Etykieta — Uniwersalna etykieta Wykończeń (nowa wersja)

Etykieta ta pozwala na pokazanie informacji o użytych Wykończeniach dla obiektów bibliotecznych.
Aby użyć obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta uniwersalna,
  • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Uniwersalna etykieta wykończeni ze specyficznym zestawem parametrów,
  • z listy rozwijanej wybierz, którą część obiektu chcesz opisać etykietą i zatwierdź przyciskiem OK,
  • kliknij etykietą w opisywany obiekt,

p6amiętaj, aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Poza dostępnymi parametrami na liście rozwijanej można opisać dowolny parametr obiektu bibliotecznego. Wybierz opcję Wpisany parametr i wprowadź jego nazwę poniżej (wymaga wiedzy o skryptach GDL).