Skip to main content

Narzędzie Obiekt - Symbol strefy (nowy obiekt)

Obiekt symbol strefy w szybki sposób umożliwi wyświetlenie jednego z czterech parametrów strefy bez potrzeby definiowania Kategorii strefy a następnie Metryki strefy. Procedura użycia jest niezwykle prosta, wystarczy umieścić obiekt w granicach wybranej strefy.