Skip to main content

Etykieta – Strzałka wejścia (nowy obiekt)

Etykieta pozwala na szybkie i automatyczne oznaczenie wejścia do lokalu lub pomieszczenia, w którym znajduje się strefa. Informacje wyświetlane w etykiecie pochodzą z wcześniej umieszczonej strefy, ale etykietę wstawiamy w połączeniu do ściany lub drzwi powiązanych ze strefą. Po zmianach dokonanych w powiązanej strefie etykieta zostanie automatycznie zaktualizowana. Za pomocą etykiety możesz:

  • wstawić strzałkę wybierając jeden z czterech dostępnych symboli,
  • wyświetlić jedną z czterech informacji dostępnych w strefie (np. numer pomieszczenia),
  • przełączyć połączenie etykiety do innej strefy (np. w drzwiach),
  • odbić orientację strzałki,
  • automatycznie przeedytować (skrócić) wyświetlany tekst,
  • zmienić wypełnienie i pióro dla symbolu 2D.