Skip to main content

Narzędzie Obiekt — SnakePD

Narzędzie SnakePD to obiekt, który na narysowanej ścieżce tworzy obiekt o dowolnym przekroju. Przekrój może zostać zdefiniowany graficznie w obiekcie lub zostać wybrany z listy Profili złożonych. Element tworzony obiektem posiada bogaty zestaw parametrów, który pozwala sterować widocznością krawędzi skręcać profil w dowolnej płaszczyźnie.

Korzystając z obiektu można łatwo wymodelować np. gzymsy, drogę o dowolnym profilu, skomplikowany profil konstrukcji stalowej.