Skip to main content

Narzędzie Świetlik — Okap nieocieplony

Obiekt Okap nieocieplony pozwala w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu jedną połacią dachową można wymodelować dach ze wszystkimi warstwami wewnątrz budynku oraz nieocieplony okap na zewnątrz.
Obiekt wstawiamy podobnie za pomocą narzędzia Świetlik (opis jak w obróbce komina). Polecana procedura to wstawienie obiektu przy dolnej krawędzi dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Obiekt posiada bogaty zestaw opcji, między innymi:

 • definiowanie obrysu podcięcia za pomocą parametrów lub punktów aktywnych,
 • dodawanie powierzchni wzdłuż krawędzi szczytowej dachu,
 • ustawienie boku okapu pod wybranym kątem,
 • wycinanie na głębokość określoną w jednostkach modelu,
 • wycinanie do określonej warstwy struktury warstwowej dachu,
 • zastępowanie materiału wykończenia dla podcięcia
 • opcje wyświetlania obrysu w 3D oraz 2D.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy dolnej krawędzi dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Obiekt posiada bogaty zestaw opcji, między innymi:

 • definiowanie obrysu podcięcia za pomocą parametrów lub punktów aktywnych,
 • dodawanie powierzchni wzdłuż krawędzi szczytowej dachu,
 • ustawienie boku okapu pod wybranym kątem,
 • wycinanie na głębokość określoną w jednostkach modelu,
 • wycinanie do określonej warstwy struktury warstwowej dachu,
 • zastępowanie materiału wykończenia dla podcięcia,
 • opcje wyświetlania obrysu w 3D oraz 2D.