Skip to main content

ARCHICLUB 2020.1 - Obróbka komina okrągła

Dzięki obiektowi Obróbka komina okrągła jednym kliknięciem możesz wstawić zestaw obróbek blacharskich na obrysie koła.
Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę,
  • po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK,
  • w oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obróbka zostanie wstawiona.

Obróbka posiada opcję Łączenie w kalenicy do innej obróbki, która pozwala na wymodelowanie wykończenia dla otworu w dwóch połaciach dachowych. W modelu 3D pojawi się dodatkowy punkt aktywny, który pozwoli zdefiniować zakres obróbki na okręgu.

Parametr Offset, podobnie jak dla Obróbki prostokątnej, pozwala na odsunięcie obiektu od płaszczyzny dachu, w który został wstawiony.