Skip to main content

Minimalny odstęp — zmodyfikowane obiekty (nowe obiekty, tylko wersja Archicad 24)

Biblioteka Archiclubu zawiera 6 zmodyfikowanych obiektów do wyposażania łazienek, które posiadają parametry minimalnego odstępu zgodnego z Warunkami technicznymi.
Aby ustawić minimalny odstęp zgodny z obowiązującymi przepisami należy:

  • wybierz zmodyfikowany obiekt znajdujący się w folderze Łazienki – odstępy minimalne (1),
  • skieruj się do panelu Minimalny odstęp i zdefiniuj jego wymiary (2),
  • w Opcjach reprezentacji modelu włącz wyświetlanie Minimalnego odstępu w panelu (3),
  • edytuj parametry dotyczące grafiki w panelu Ustawienia elementów bibliotecznych w ORM.