Skip to main content

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie (nowa wersja)

Etykieta warstw linie to obiekt, który pozwala w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Aby użyć obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta warstw linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia symbolu etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak znacznie mniejszy zestaw możliwości.
Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

Panele z ustawieniami etykiety: