Skip to main content

Narzędzie Drzwi — Drzwi z kratką (nowy obiekt, tylko wersja Archicad 24)

Dwa obiekty znane ze standardowej biblioteki Archicada i najczęściej wykorzystywane w projektach zostały wyposażone w zestaw dodatkowych parametrów, które szybko pozwolą zdefiniować wymiary i kształty kratki wentylacyjnej oraz ustawić różne klamki z dwóch stron skrzydła.

Aby uruchomić dodatkowe parametry należy w Ustawieniach Drzwi przejść do zakładki Nawiewnik (1) i zaznaczyć tą opcję wyboru (2).

Drzwi posiadają dodatkowe opcje wyboru, których nie ma w standardowych obiektach biblioteki Archicada — możliwość zdefiniowania kratki wentylacyjnej lub podcięcia skrzydła, w dodatku w kilku różnych typach.

Aby wybrać właściwy typ wentylacji wybierz jego umiejscowienie w drzwiach z listy rozwijanej (3) a następnie typ na liście (4). Poniższy zrzut przedstawia 8 sparametryzowanych typów wentylacji dostępnych dla skrzydła drzwi, zarówno wymiary jak i wykończenia definiujemy w zmieniających się panelach Interfejsu:

Nawiewniki posiadają też rozbudowane możliwości wyświetlania symbolu 2D, dostępne są parametry:

  • wybory jednego typu symbolu z dostępnych pięciu (4),
  • pióra symbolu (5),
  • orientacji symbolu (6),
  • miejsca wstawienia symbolu (7),
  • wyboru skali dla których symbol zostanie wyświetlony (8).

Nawiewnik wentylacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami musi posiadać odpowiednią powierzchnię (szczególnie trudno uzyskać ją korzystając z tulei). Obiekt drzwi posiada parametr, który szybko pozwoli sprawdzić czy dobrane zostały odpowiednie wymiary! Aby skorzystać ze sprawdzania powierzchni naprowadź myszkę nad ikonkę wykrzyknika:

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych dostępny jest dodatkowy parametr pozwalający zdefiniować nawiewnik dla wybranego skrzydła lub równocześnie dla obu (9).

Dla zmodyfikowanych drzwi dostępne są również dwie dodatkowe opcje:

  • możliwość definiowania innej klamki wewnątrz niż na zewnątrz w panelu Klamka i cokół (1 i 2),
  • wyświetlanie symbolu klamki na rzucie (3).