Skip to main content

Narzędzie Świetlik — Akcesoria dachowe: Drabina kominiarska, Łapacz śniegu, Ława kominiarska (nowe obiekty)

Obiekty akcesoriów można wstawić na dachu jednym kliknięciem, uzyskujemy wtedy obiekt powiązany z dachem i zgodny z jego kątem.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień po lewej stronie wybierz jego podgląd,
  • po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK,
  • w oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, akcesorium zostanie wstawione.

Każdy obiekt posiada punkty aktywne, dzięki którym można zmienić niektóre ważne parametry na rzucie lub w oknie 3D np. długość lub szerokość drabinki kominiarskiej czy długość łapaczy śniegu.