ARCHICLUB 2020.1 - SnakePD

Narzędzie Obiekt — SnakePD

Dzięki obiektowi SnakePD możesz na narysowanej ścieżce stworzyć obiekt o dowolnym przekroju. Przekrój może zostać zdefiniowany graficznie w obiekcie lub zostać wybrany z listy Profili złożonych. Element tworzony obiektem posiada bogaty zestaw parametrów, który pozwala sterować widocznością krawędzi i skręcać profil w dowolnej płaszczyźnie.

Korzystając z obiektu można łatwo wymodelować np. gzymsy, drogę o dowolnym profilu, skomplikowany profil konstrukcji stalowej.

Uwaga: Archicad oferuje możliwość powrotu do pierwotnych ustawień parametrów dla obiektu, polecenie Przywróć domyślne znajduje się w palecie Info w menu rozwijanym przy nazwie obiektu.