ARCHICLUB 2020.1 - Okap nieocieplony

Narzędzie Świetlik — Okap nieocieplony

Dzięki obiektowi Okap nieocieplony możesz w prosty sposób usunąć na wyznaczonym obszarze część warstw dachu. Dzięki temu jedną połacią dachową możesz wymodelować dach ze wszystkimi warstwami wewnątrz budynku oraz nieocieplony okap na zewnątrz.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz jego ikonę.
 • Po dostosowaniu parametrów obiektu zatwierdź ustawienia kliknięciem OK.
 • W oknie Rzutu lub oknie 3D kliknij na połać dachu, obiekt zostanie wstawiony.

Polecana procedura to wstawienie obiektu przy dolnej krawędzi dachu a następnie definiowanie geometrii za pomocą pociągnięć odpowiednich punktów aktywnych.

Obiekt posiada bogaty zestaw opcji, między innymi:

 • definiowanie obrysu podcięcia za pomocą parametrów lub punktów aktywnych,
 • dodawanie powierzchni wzdłuż krawędzi szczytowej dachu,
 • ustawienie boku okapu pod wybranym kątem,
 • wycinanie na głębokość określoną w jednostkach modelu,
 • wycinanie do określonej warstwy struktury warstwowej dachu,
 • zastępowanie materiału wykończenia dla podcięcia,
 • opcje wyświetlania obrysu w 3D oraz 2D.