ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta wysokości

Narzędzie Etykieta — Etykieta wysokości

Dzięki obiektowi Etykieta wysokości możesz dodawać dwa wymiary dla kot wysokościowych. Możesz je przyporządkować do elementów typu strop, ściana, stopnica, belka, słup. Wymiary można odnosić do kilku poziomów elementu (np. dołu elementu, góry konstrukcji) oraz względem poziomów ustawionych w preferencjach projektu (np. względem poziomu morza).

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

  • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
  • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Wysokości,
  • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Etykieta – Kota wysokościowa,
  • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
  • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
  • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.