All Posts By

admin

ARCHICLUB 2021.1.1 – Wymiarowanie dachu

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Wymiarowanie dachu

Narzędzie Świetlik — Wymiarowanie dachu

Dzięki obiektowi Wymiarowanie dachu możesz opisać dach informacją dotyczącą jego kąta bądź liniami wzniesienia (wysokości). Informacje o kącie nachylenia można uzyskać w ten sposób również dla dowolnej połaci dachu wielospadowego. W przypadku znacznika wysokości otrzymamy graficzną informację na przykład o wysokości przydatnej dla obliczeń powierzchni na poddaszu.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Świetlik,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz podgląd obiektu w panelu po lewej stronie,
 • przejdź do zakładki Znacznik wymiarowania i wybierz Znacznik kąta dachu bądź Znacznik wysokości dachu z listy rozwijanej,
 • pojawi się nowa zakładka z dodatkowym zestawem parametrów, po ich ustawieniu zatwierdź przyciskiem OK,
 • w oknie Rzutu kliknij na wybranej połaci.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Uniwersalna etykieta Wykończeń

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Uniwersalna etykieta Wykończeń

Narzędzie Etykieta — Uniwersalna etykieta Wykończeń

Dzięki obiektowi Uniwersalna etykieta wykończeń możesz pokazać informacje o użytych Wykończeniach dla obiektów bibliotecznych.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Uniwersalna,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Uniwersalna Etykieta Wykończeń ze specjalnym zestawem parametrów,
 • z listy rozwijanej wybierz, którą część obiektu chcesz opisać etykietą i zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany obiekt,
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Poza dostępnymi parametrami na liście rozwijanej można opisać dowolny parametr obiektu bibliotecznego. Wybierz opcję Wpisany parametr i wprowadź jego nazwę poniżej.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Znaczniki otworów

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

ARCHICLUB 2021.1.1 – WSC Strefa

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Paleta RAL

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Paleta NCS

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Ustawienia metryk stref

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Sterowanie znacznikami otworów

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.

ARCHICLUB 2021.1.1 – Akcesoria dachowe

By Opis dodatków, Publiczne

ARCHICLUB 2020.1 - Etykieta warstw linie

Narzędzie Etykieta — Etykieta warstw linie

Dzięki obiektowi Etykieta warstw linie możesz w zaawansowany sposób opisać strukturę warstwową elementu użytego w projekcie.

Jeśli chcesz skorzystać z obiektu:

 • dwukrotnie kliknij w palecie Narzędzi w narzędzie Etykieta,
 • w wyświetlonym oknie Ustawień wybierz z podglądów obiekt o nazwie WSC Etykieta Warstw Linie,
 • poza standardowymi ustawieniami dla etykiet pojawi się nowy panel o nazwie Ustawienia Symbolu Etykiety,
 • panel zawiera wiele parametrów ustawień i jest uzupełnieniem (nie zastąpieniem) ustawień z pozostałych paneli,
 • dokonane ustawienia parametrów zatwierdź przyciskiem OK,
 • kliknij etykietą w opisywany element (np. ścianę, strop, dach),
 • pamiętaj aby korzystać z ustawienia Powiązana etykieta z panelu Geometria z palety Info.

Archicad posiada w swojej domyślnej bibliotece etykietę do opisu warstw posiada ona jednak mniejszy zestaw możliwości.

Najważniejsze dodatkowe możliwości Etykiety warstw linie to:

 • możliwość przeliczenia i wyświetlenia współczynnika U dla całego elementu,
 • pokazanie wartości lambda dla warstwy,
 • wyświetlanie warstw o zerowej grubości wykonanych liniami symbolicznymi,
 • pokazywanie podglądu opisywanej struktury warstwowej,
 • zawijanie długich opisów w kolejne wiersze,
 • definiowanie widoczności linii ramek.